top of page
happiness-2021-09-03-02-27-28-utc.jpg

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OPENExpert

06 phone talking.png

TELEFON
075 382 382 53

02 writing .png
08 email.png

FORMULARZ
KONTAKTOWY

Państwa dane osobowe - co to jest?

Dane osobowe odnoszą się do osoby żyjącej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych. Identyfikacja może zostać dokonana na podstawie tylko tych informacji lub w powiązaniu z innymi informacjami znajdującymi się w posiadaniu administratora danych lub w posiadanie których może on wejść. Przetwarzanie danych osobowych reguluje General Data Protection Regulation 2016/679 (‘GDPR’).

 

Kim jesteśmy?

Spółka Open Expert Limited działa jako podmiot prawny zarejestrowany w Anglii pod numerem 10717596. Open Expert Limited jest administratorem danych i podmiotem przetwarzającym dane. Oznacza to, że decydujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych i o celach tego przetwarzania.

Nasza siedziba mieści się pod adresem: 

Blenheim Court

Unit 1

Peppercorn Close

Peterborough, PE1 2DU

Wielka Brytania. 

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Open Expert Limited przestrzega swoich obowiązków wynikających z GDPR poprzez aktualizację przechowywanych danych osobowych, bezpieczne ich przechowywanie i niszczenie; przez niegromadzenie ani nieprzechowywanie nadmiernej ilości danych; przez chronienie danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie podjęcia odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas wykorzystywane do następujących celów:

 • do generowania i administrowania Państwa polisą ubezpieczeniową;

 • do proponowania Państwu odpowiednich ofert i promocji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 6 (1b) GDPR, podstawą prawną przetwarzania przez Open Expert Limited Państwa danych osobowych jest fakt, iż przetwarzanie ich jest niezbędne w celu wykonywania umowy ubezpieczeniowej, której Państwo, czyli „podmiot danych”, są stroną lub by móc podjąć na Państwa życzenie kroki jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i w żadnym wypadku nie będą przekazywane bez Państwa zgody. Wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa będą przetwarzane przez naszych pracowników w Wielkiej Brytanii i Polsce. Żadne osoby trzecie nie będą mieć dostępu do Państwa danych osobowych bez uzyskania Państwa zgody z wyjątkiem przypadków, gdy będziemy zobowiązani do ich przekazania na mocy przepisów prawa. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w systemie chmury obliczeniowej, której serwery są zlokalizowane na terytorium Unii Europejskiej.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane w sposób bezpieczny przez okres maksymalnie 7 lat, po upływie którego to ok resu dane z ostaną bezpiecznie zniszczone, o ile ich przechowywanie nie będzie dłużej konieczne w uprawnionych celach, w których zostały pozyskane.

W niektórych, nielicznych przypadkach może zaistnieć konieczność przechowania Państwa danych osobowych przez dłuższy okres, np. w celu realizacji roszczeń odszkodowawczych. W przypadku jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, wszelkie informacje wykorzystywane przez nas w tym celu będą przechowywane przez nas aż do momentu otrzymania od Państwa powiadomienia o wycofaniu zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

 

Przysługujące Państwu prawa a Państwa dane osobowe

Z wyjątkiem przypadków wyłączeń wymienionych w GDPR, przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 • żądania kopii własnych danych osobowych dotyczących Państwa a przechowywanych przez Open Expert Limited;

 • żądania poprawienia Państwa danych osobowych przez Open Expert Limited w przypadku, jeśli okażą się one nieścisłe lub nieaktualne;

 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma dłużej konieczności ich przechowywania przez Open Expert Limited;

 • wycofania przez Państwa zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych;

 • żądania wydania Państwu przez Open Expert Limited Państwa danych osobowych oraz - jeśli to możliwe -przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych);

 • w przypadku wystąpienia sporu co do ścisłości lub przetwarzania Państwa danych osobowych, żądania wprowadzenia ograniczenia w stosunku do dalszego ich przetwarzania;

 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;

 • wniesienia zażalenia do brytyjskiego urzędu ochrony informacji publicznej (Information Commissioner’s Office – ICO);

 • uzyskania dostępu do swoich informacji i ich poprawiania;

 • przysługuje Państwu prawo żądania kopi przechowywanych przez nas a dotyczących Państwa informacji. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać kopię wszystkich lub części Państwa informacji osobowych, prosimy zwrócić się do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie pod adres wskazany w sekcji „Dane kontaktowe” niniejszej Noty dotyczącej Zachowania Prywatności Danych. W niektórych przypadkach możemy naliczyć niewielką opłatę za tę usługę.

   

Chcemy być pewni że Państwa informacje osobowe są poprawne i aktualne. Mogą się Państwo do nas zwrócić z żądaniem poprawienia lub usunięcia tych informacji, które Państwa zdaniem nie są poprawne lub aktualne.

Marketing

Chcielibyśmy przesyłać Państwu informacje o produktach i usługach zarówno naszych jak i innych firm należących do naszej grupy, które mogłyby Państwa zainteresować. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji w późniejszym czasie.

Przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody na kontaktowanie się przez nas z Państwem w celach marketingowych lub na przekazywanie Państwa informacji innym podmiotom należącym do naszej grupy. Jeśli nie życzą sobie Państwo dalszego kontaktu w celach marketingowych, prosimy o przesłanie nam oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pisemną pod adres wskazany w sekcji „Dane kontaktowe” niniejszej Noty dotyczącej Zachowania Prywatności Danych.

Automatyczne podejmowanie decyzji 

Korzystamy z systemu automatycznego podejmowania decyzji na potrzeby definiowania segmentów i budowania odpowiednio sprofilowanych ofert produktowych dla naszych klientów na podstawie ich życzeń i potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji można się skontaktować z jednym z naszych Dyrektorów ds. Ochrony Danych, których dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Dane kontaktowe” niniejszej Noty dotyczącej Zachowania Prywatności Danych.

 

Dalsze przetwarzanie 

W przypadku jeśli będziemy chcieli wykorzystywać Państwa dane osobowe do nowego celu, nieokreślonego w niniejszej Nocie dotyczącej Zachowania Prywatności Danych, wówczas otrzymają Państwo od nas powiadomienie wraz z wyjaśnieniem, co jest tym nowym celem wykorzystywania - przed rozpoczęciem przetwarzania w nowym celu oraz wskazujące odpowiednie cele i warunki przetwarzania. W przypadkach gdy będzie to konieczne i zawsze, gdy będzie to wymagane będziemy Państwa prosić o uprzednią zgodę na przetwarzanie danych do nowych celów.

Dane kontaktowe

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, zgłaszania zapytań bądź wnoszenia zażaleń prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Dyrektorem ds. Ochrony Informacji - Pawła Tyrka.

Mogą się Państwo skontaktować również z Information Commissioner’s Office - ICO. Kontakt można uzyskać za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych wskazanych na stronie internetowej:

https://ico.org.uk/global/contact-us/

OPENExpert

bottom of page